Skip navigation

Dobrovice

Informujte se o této lokalitě a regionu

Klíčová data:
Rozloha: 180.000 m²
Dílna: 3.400 m²
Úložná kapacita: 5.000 vozů
Manipulační kapacity: 600.000 vozů / p.a.

Historie:

Město Dobrovice se nachází cca. 50 km severo-východně od Prahy, hlavního města ČR, a 6 km jižně od Mladé Boleslavi, kde sídlí největší tuzemský výrobce automobilů.

Historie města sahá až do 13. století, první písemná zmínka pochází z roku 1249. V roce 1831 byl v obci založen cukrovar, který je v provozu nepřetržitě do dnešních dnů. V roce 1870 bylo město připojeno k železniční síti. Hlavním důvodem tohoto připojení byl prudký nárůst výroby v městském cukrovaru, zásobování provozu a distribuce výrobků do větších vzdáleností. Kromě železničního spojení má město výbornou dostupnost k páteřním silničním tahům. Vzdálenost k dálnici D10 je 6 km, vzdálenost k dálnici D11 30 km.

Po roce 1989 rozšířila firma MOSOLF svoji působnost do zemí východní Evropy. V roce 1993 byla založena dceřiná společnost MOSOLF Automobillogistik s.r.o. a v témže roce bylo zprovozněno první středisko služeb v obci Čakovice – Vlkava. V roce 1998 bylo slavnostně otevřeno logistické centrum v Dobrovici, kde má společnost své sídlo do dnešních dnů.

Skladová kapacita centra, které se nachází v městské průmyslové zóně, je 5.000 vozů a celková rozloha je 180.000 m2. Technické haly s plochou 3.400 m2, disponují mycí linkou, dílenskými prostory a lakovnou.

Společnost je držitelem certifikace ISO 9001:2008 a od roku 2009 také osvědčení AEO.